Stal

Stalą nazywamy obrobiony plastycznie i cieplnie stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, w którym zawartość węgla nie przekracza 2%. Pierwiastki występujące w stali dzielimy na trzy podstawowe grupy, a mianowicie:

zanieczyszczenia, których ilość jest optymalizowana ze względu na przeznaczenie i ekonomikę procesu wytwarzania. Wśród nich znajdują się siarka i fosfor oraz gazy: tlen, wodór i azot,

domieszki, których obecność wiąże się z procesem metalurgicznym. Należą do nich zwykle mangan, krzem, niekiedy aluminium, stosowane w procesie odtleniania stali,

dodatki stopowe wprowadzane do stali w określonej ilości celem spowodowania zamierzonych z.mian mikrostruktury, a przez to właściwości siali. Najszerzej stosowanymi pierwiastkami stopowymi są: mangan, krzem, chrom, nikiel, miedź, molibden, wolfram, wanad i bor.